top of page

Минно проектиране Добив на гнайси

Нашата фирма

Ние работим повече от двадесет години в областта на геоложките проучвания, комплексното минно проектиране и експлоатацията на скални и нерудни строителни материали и минерали в България.

 

 

Продукти

Добив на гнайс в кариери в Източните Родопи - Ивайловград.Гнайсите са с цвят вариращ от златисто-бежово-червеникав до златисто-бежов и сребърно-сив. Предназначени са за декоративни облицовки и настилки. Изключително здрави и мразоустойчиви, те се използват за облицовки на сгради, пешеходни зони: тротоари, алеи, пътеки, басейни, огради, камини, а в много случаи и за вътрешно декориране.

Новини и съобщения

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение съгласно приложение № 2 към чл. 6 на „Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда”: „Търговско откритие и концесия за добив на скално-облицовъчни материали в находище „ПЛАКИ”, с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково”

 

bottom of page