top of page

Уважаеми посетители, молим да се запознаете с политиката ни за поверителност.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Информация за събирането и обработването на лични данни.
Последно обновяване: 22.05.2018

Въведение
Интернет Сайтът geotool.eu е собственост на и се управлява от Геотул ЕООД.
Настоящата информация относно защитата на данни се отнася изключително за Интернет Сайта geotool.eu.
Ние обработваме и използваме данните, предоставени от посетителите на нашия Интернет Сайт geotool.eu съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността на личните данни.


Каква информация събираме
За да посещавате нашия Интернет Сайт geotool.eu и да използвате информацията в него не е необходимо да се легитимирате или да давате каквато и да било лична информация. Ние не събираме лични данни, освен ако Вие не ги заявите доброволно в конкретни случаи, например, когато желаете да Ви изпратим ценова листа или конкретна оферта за нашите продукти.
Освен това събираме адреса на интернет протокола (IP), който се използва за свързване на компютъра ви с интернет. Можем да използваме софтуерни инструменти за измерване и събиране на информация за сесията, включително времена за реакция на страниците, продължителност на посещенията на определени страници, информация за взаимодействие със страници и методи, използвани за прелистване от страницата.
В съответствие с настоящата Декларация за поверителност Вашите данни ще бъдат третирани като строго поверителни.


Как събираме информацията
Ние събираме лични данни единствено, когато Вие доброволно ни ги заявите, например, когато ни изпращате съобщение чрез формуляр за контакт. Предоставените от Вас лични данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име и имейл адрес.


Защо събираме такава лична информация
Геотул ЕООД използва предоставените от Вас лични данни, за да отговорим на Вашите запитвания и да Ви предоставим информация за услуги и продукти, които сте изискали при използване на Интернет Сайта ни geotool.eu.
Ние използваме извлечени нелични данни за създаване на обобщени статистически данни които да използваме, за да осигурим и подобрим съответните ни услуги.


Как съхраняваме, използваме и споделяме личната информация
Нашият Интернет сайт geotool.eu се хоства на платформата Wix.com. Wix.com ни предоставя онлайн платформата, която ни позволява да продаваме нашите продукти и услуги. Данните Ви се съхраняват чрез хранилището на данни, базите данни и общите Wix.com приложения на Wix.com. Те съхраняват Вашите данни на защитени сървъри зад защитна стена.
Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен при определени ограничени обстоятелства, като например, когато това се изисква от закона.


Изменение и изтриване на лични данни
Вие можете да се свържете с нас на следния имейл адрес geotool@geotool.eu, за да изтрием или коригираме Вашите лични данни.


Социални медии
Този Интернет Сайт може да включва Социални медийни приложения, които Ви позволяват да споделяте съдържание с други потребители. Всички лични данни или друга информация, която споделяте в Социалните медийни приложения, може да бъде прочетена, събирана и използвана от другите потребители на Социалните медийни приложения върху които ние нямаме контрол. Поради това ние не носим отговорност за употребата, злоупотребата или незаконното присвояване от други потребители на каквито и да било лични данни или друга информация, която Вие споделяте в Социалните медийни приложения.


Актуализация на Декларацията за поверителност
Запазваме си правото да променяме понякога тази Декларация за поверителност, така че я преглеждайте често, за да бъдете информирани за това как се защитават Вашите данни. При актуализация на Декларацията ние ще отразим датата на промяна в началото на тази страница. Промените и поясненията ще влязат в сила веднага след публикуването им на уебсайта.


 

bottom of page