top of page

ГЕОТУЛ ЕООД е основана през 1995 г.

 

Ние работим успешно в следните области:

 

  • добив, преработка и търговия на скално-облицовъчни материали от находища за гнайси в Източните Родопи - Ивайловград;

  • концесионни обосновки, анализи и проекти за находища на подземни богатства съгласно ЗПБ;

  • геоложки проучвания и геоложки доклади за утвърждаване на запаси от подземни богатства и регистриране на търговски открития съгласно ЗПБ;

  • цялостно минно проектиране на находища (кариери) за скално-облицовъчни, строителни, индустриални минерали и други полезни изкопаеми.

 

За нас

Кои сме ние?

 
Ние работим повече от двадесет години в областта на геоложките проучвания, комплексното минно проектиране и експлоатацията на скални и нерудни строителни материали и минерали в България.

 

Извършваме добив на гнайс в кариери в Източните Родопи - Ивайловград.
Гнайсите, които добиваме в тези кариери са с цвят вариращ от златисто-бежово-червеникав до златисто-бежов и сребърно-сив. Предназначени са за декоративни облицовки и настилки. Изключително здрави и мразоустойчиви, те се използват за облицовки на сгради, пешеходни зони: тротоари, алеи, пътеки, басейни, огради, камини, а в много случаи и за вътрешно декориране.
Плочите, които произвеждаме, са с грапава, естествена повърхност. Предлагаме ги на пазара както с естествена форма (ненарязани), така и нарязани в стандартни размери.


Изпълнили сме цялостни геологопроучвателни и минно-проектни дейности на повече от 100 находища и кариери в цялата страна. Обектите са завършени с утвърждаване на запаси, търговски открития и всички съгласувания  съгласно Закона за Подземните Богатства.


Какво получавате ако ни изберете за партньори в геолого-проучвателните и минно-проектни дейности:

 

  • Непрекъсната обратна връзка по време на целия геолого-проучвателен и минно-проектен процес.

  • Цялостни работни проекти за добив, ликвидация и рекултивация, планове за управление на минните отпадъци.

  • Възможност за автоматизиране на следващи проектни работи и осъществяване на бърз контрол и мониторинг на минно-добивния процес.

  • Напълно коректни отношения по време на целия процес, следвайки принципите  на добрите нрави и общия интерес.

  • Проекти изпълнени на високо техническо и технологично ниво с изцяло компютъризирани и координирани обемни 3D цифрови модели и решения.

 

Контакти

 

ГЕОТУЛ ЕООД

София

ул. Черковна, 57
e-mail: geotool@
geotool.eu

Тел: 02 944 5251; 0888 44 2929
 

bottom of page